คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 Phone/Fax : 66 4375 4435 ภายใน 2726, 2727 , Email : env@msu.ac.th , envmsu@gmail.com
This site best view in 1024x768 with Google Chrome 16 , Firefox 9 , Internet Explorer 9 , Safari 5 or later.